"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 23 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
27-12-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
25-12-2006 Chỉ thị số 50/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường các biện pháp bình ổn giá cả hàng hóa thị trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sau cơn bão số 9.
19-12-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.
14-12-2006 Chỉ thị số 49/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân công, phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích.
09-11-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc tăng cường thu gom chất thải, rác thải và thu phí môi sinh tại địa bàn huyện Phú Quý.
27-09-2006 Chỉ thị số 38/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
11-09-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quý.
21-08-2006 Chỉ thị số 34/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.
18-08-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tuy Phong.
05-08-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện.
21-07-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc quản lý đối tượng và giáo dục, giúp đỡ những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, thị trấn.
14-07-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tổ chức triển khai chương trình cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh.
14-07-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường chỉ đạo và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp.
22-06-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
12-06-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quản lý đối tượng và giáo dục, giúp đỡ những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn.
30-05-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Tổ chức triển khai chương trình cải cách hiện đại hoá công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
11-05-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý đất đai ở cấp xã.
21-04-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 28/3/2005 của Tỉnh ủy Bình Thuận.
01-03-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc tăng cường biện pháp xử lý thu hồi nợ quá hạn ngân hàng.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
21,442,817 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner