"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 226 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn Chương trình Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006.
29-12-2006 Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006.
29-12-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010.
29-12-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc quy định tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã, thị trấn năm 2007.
29-12-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Quy định định mức chi hành chính sự nghiệp các đơn vị huyện và định mức phân bổ chi ngân sách các xã, thị trấn.
29-12-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
29-12-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
29-12-2006 Quyết định số 1896/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên thị xã La Gi đến năm 2010.
29-12-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép đào lòng lề đường, đổ vật liệu lề đường và sử dụng hè phố trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
29-12-2006 Quyết định số 1915/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007.
29-12-2006 Quyết định số 471/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
28-12-2006 Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn Chương trình Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006.
28-12-2006 Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại Trạm Y tế xã và Phòng khám đa khoa khu vực.
28-12-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện Tuy Phong.
28-12-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.
28-12-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch ở thành phố Phan Thiết.
28-12-2006 Quyết định số 3443/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015”.
28-12-2006 Quyết định số 3444/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đức Hạnh, huyện Đức Linh.
28-12-2006 Quyết định số 3445/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đức Chính, huyện Đức Linh.
28-12-2006 Quyết định số 3446/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Vũ Hòa, huyện Đức Linh.
Chuyển tới trang:  /12     Số văn bản mỗi trang: 
22,874,919 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner