"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định đính chính
Danh sách 9 Quyết định đính chính do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-08-2006 Quyết định đính chính số 04/QĐĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình quyết định đính chính Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2006.
04-08-2006 Quyết định đính chính số 05/QĐĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình quyết định đính chính Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2006 – 2010.
04-08-2006 Quyết định đính chính số 06/QĐĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình quyết định đính chính Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của Hội đồng nhân dân về phát triển giáo dục và đào tạo, phổ cập trung học cơ sở, trung học phổ thông, xây dựng trường chuẩn Quốc gia và xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2006 -2010.
03-08-2006 Quyết định đính chính số 1595/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của UBND huyện về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006.
18-07-2006 Quyết định đính chính số 713/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh quyết định đính chính Quyết định số 194/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đức Linh.
11-07-2006 Quyết định đính chính số 07/QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh quyết định đính chính Công báo số 05 ngày 10 tháng 7 năm 2006.
07-07-2006 Quyết định đính chính số 1721/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định đính chính Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 21/2005/QĐ-UBBT ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế đảo Phú Quý.
07-07-2006 Quyết định đính chính số 1722/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định đính chính Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2000/QĐ-CTUBBT ngày 29/5/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.
07-07-2006 Quyết định đính chính số 1723/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định đính chính Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,442,828 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner