"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 58 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2019 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
19-12-2019 Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.
19-12-2019 Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh.
19-12-2019 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận - giai đoạn 1.
19-12-2019 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kết quả giám sát tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
19-12-2019 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.
19-12-2019 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 -Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. (Phần tiếp theo Công báo số 08+09 ngày 07-02-2020).
19-12-2019 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020.
19-12-2019 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
19-12-2019 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.
19-12-2019 Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
19-12-2019 Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
19-12-2019 Nghị quyết số 88/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2020.
19-12-2019 Nghị quyết số 90/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Đặt tên đường, công viên trên địa bàn huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, huyện Tuy Phong và thị xã La Gi.
19-12-2019 Nghị quyết số 91/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh.
19-12-2019 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách của tỉnh năm 2018.
19-12-2019 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 của tỉnh.
19-12-2019 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021.
19-12-2019 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2020.
19-12-2019 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
22,875,209 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner