"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 1 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-02-2017 Quyết định số 444/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
41,689,255 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner