"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2021 Ngày 29 tháng 7 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-07-2021 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 04
16-07-2021 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 . 05
16-07-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 . 06
16-07-2021 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND Về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 08
16-07-2021 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 10
16-07-2021 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 11
16-07-2021 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 13
37,471,970 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner