"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2014 Ngày 14 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. 03
23-01-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính Phí bảo vệ môi trường đối với các loại khoáng sản khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 05
24-01-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng bến bãi tại các bến xe trực thuộc Bến xe Bình Thuận. 07
25-01-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 14
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
19-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2014. 28
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
31-12-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014. 36
31-12-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2014. 44
31-12-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc giao Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 72
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
17-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014. 78
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-01-2014 Quyết định số 230/QĐ-UBND về danh mục các dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2013 - 2015. 87
21-01-2014 Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc quy định thời gian xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm. 91
27-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND triển khai thực hiện Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận. 95
62,275,451 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner