"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2014 Ngày 08 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
14-03-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban quản lý Nghĩa trang thành phố Phan Thiết. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-03-2014 Quyết định số 819/QĐ-UBND về việc bổ sung 32,72 ha đất nông nghiệp khác tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc vào Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. 08
14-03-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh. 10
14-03-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. 18
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-03-2014 Quyết định số 736/QĐ-UBND ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. 25
15-03-2014 Quyết định số 863/QĐ-UBND về việc công bố dịch cúm gia cầm A/H5N1 trên địa bàn xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 34
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
11-03-2014 Quyết định số 272/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành từ năm 2006 đến ngày 31/12/2013 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn. 36
12-03-2014 Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành từ năm 2006 đến ngày 31/12/2013 hết hiệu lực thi hành. 39
62,485,833 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner