"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2022 Ngày 27 tháng 9 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-09-2022 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh . 02
20-09-2022 Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND Bãi bỏ Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh . 04
22-09-2022 Quyết định số 30/2022/QĐ-UB Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-09-2022 Quyết định số 1900/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Phan Thiết. 14
14-09-2022 Quyết định số 1901/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hàm Thuận Bắc . 26
62,324,079 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner