"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2018 Ngày 06 tháng 4 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-03-2018 Quyết định số 786/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Phú Quý. 02
22-03-2018 Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bắc Bình. 09
29-03-2018 Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tánh Linh. 17
02-04-2018 Quyết định số 843/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tuy Phong. 24
03-04-2018 Quyết định số 870/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Thiết. 33
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-03-2018 Quyết định số 785/QĐ-UBND quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi. 44
19-03-2018 Kế hoạch số 1045/KH-UBND triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kỳ 2014 - 2018. 46
62,433,767 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner