"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2018 Ngày 19 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-12-2017 Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 20
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-12-2017 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017. 27
14-12-2017 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X. 29
19-12-2017 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. 33
19-12-2017 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. 38
19-12-2017 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 của tỉnh Bình Thuận. 40
19-12-2017 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 60
19-12-2017 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 61
25-12-2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. 62
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-01-2018 Quyết định số 87/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 65
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-01-2018 Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng chính sách. 95
62,486,816 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner