"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26+27           Năm 2018 Ngày 04 tháng 9 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-07-2018 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND Về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh . 03
20-07-2018 Nghị quyết số 64/2018/NQ-HĐND Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả . 11
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-08-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 13
14-08-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Điều 3, Chương I thuộc Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 29
15-08-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 30
17-08-2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành . 32
24-08-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND Ban hành Chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 . 38
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-08-2018 Quyết định số 2030/QĐ-UBND Về việc công bố việc đặt tên đường, công viên trên địa bàn thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam . 40
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-07-2018 Quyết định số 1712/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 42
17-08-2018 Quyết định số 2128/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bình Thuận . 96
62,487,728 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner