"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 6+7           Năm 2020 Ngày 05 tháng 2 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-12-2019 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách của tỉnh năm 2018. 02
19-12-2019 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 của tỉnh. 35
19-12-2019 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND về việc sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021. 55
19-12-2019 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2020. 59
62,433,266 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner