"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2020 Ngày 14 tháng 8 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
31-07-2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND Quy định việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-07-2020 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. 07
22-07-2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trạm bơm Hồng Liêm và hệ thống kênh tưới, huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình . 12
22-07-2020 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718 (đoạn từ ga Bình Thuận đến xã Hàm Cần), huyện Hàm Thuận Nam . 15
22-07-2020 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục sự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi bổ sung thực hiện năm 2020. 17
22-07-2020 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kè biển trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận . 35
22-07-2020 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 37
22-07-2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh. 41
22-07-2020 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X . 48
22-07-2020 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh . 51
22-07-2020 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 54
62,418,971 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner