"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2007 Ngày 14 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
22-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn huyện Đức Linh. 03
22-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. 05
22-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản các công trình của huyện năm 2007. 08
22-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 13
22-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi và quy hoạch đất đai thích nghi các loại cây trồng giai đoạn 2006 – 2010. 18
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
28-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ phát triền kinh tế xã hội các xã, thị trấn vùng biển, bãi ngang giai đoạn 2007 - 2010. 31
28-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về phát triển kinh tế nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2007 – 2010. 37
28-12-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007. 43
28-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 45
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
21-12-2006 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn huyện Hàm Thuận Bắc. 50
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
28-12-2006 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên 02 ban HĐND huyện Tuy Phong nhiệm kỳ 2004 – 2009. 52
62,317,829 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner