"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2007 Ngày 01 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
22-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, danh mục các công trình trọng điểm và bức xúc của thành phố năm 2007. 03
26-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2007. 06
26-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 09
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
21-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. 15
22-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007. 26
22-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 – 2010. 32
22-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện năm 2007. 35
22-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. 39
22-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND về trích ngân sách huyện hỗ trợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện bổ sung nguồn vốn tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. 43
22-12-2006 Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND về Chương trình nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 – 2010. 44
22-12-2006 Nghị quyết số 20/2006/NQ-HĐND về việc Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo ủy quyền Hội đồng nhân dân tỉnh. 48
62,317,770 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner