"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2007 Ngày 04 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
29-12-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 03
29-12-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép đào lòng lề đường, đổ vật liệu lề đường và sử dụng hè phố trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 13
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
29-12-2006 Quyết định số 1896/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên thị xã La Gi đến năm 2010. 17
29-12-2006 Quyết định số 1915/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007. 33
29-12-2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. 44
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
29-12-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010. 53
62,317,698 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner