"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2007 Ngày 01 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-02-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
07-02-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Bình Thuận. 18
14-02-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 21
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
16-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn thị xã. 25
23-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông thị xã La Gi. 31
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
22-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc Quy định định mức chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và định mức chi ngân sách xã cho các xã, thị trấn năm 2007. 37
22-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. 42
62,318,196 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner