"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46           Năm 2007 Ngày 05 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-06-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
05-06-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. 15
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
12-06-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2007. 28
12-06-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về bổ sung danh mục và điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 33
12-06-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân trên địa bàn huyện Bắc Bình. 35
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
06-06-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân trên địa bàn huyện Bắc Bình. 37
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
11-06-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc phân khai chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007. 44
62,317,463 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner