"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 63           Năm 2007 Ngày 20 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
10-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 03
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
17-08-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-08-2007 Quyết định số 2184/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các quyết định có liên quan đến thu tiền đóng góp xây dựng trường học. 37
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
08-08-2007 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-HĐND nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của Hội đồng nhân dân huyện về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước tăng thu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh, chi ngân sách địa phương và điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2007. 39
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
30-07-2007 Quyết định đính chính số 1184/QĐĐC-UBND quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của UBND huyện về việc phân khai chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007. 40
62,317,635 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner