"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2007 Ngày 10 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-12-2006 Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 20. 03
19-12-2006 Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2004/QĐ-UBBT ngày 13/7/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận. 18
21-12-2006 Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ. 20
28-12-2006 Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn Chương trình Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006. 22
28-12-2006 Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND về việc Quy định chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại Trạm Y tế xã và Phòng khám đa khoa khu vực. 32
29-12-2006 Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn Chương trình Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006. 40
27-12-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. 42
62,317,817 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner