"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2007 Ngày 11 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-12-2006 Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006. 03
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
21-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. 13
21-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc năm 2007. 16
21-12-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007. 20
21-12-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 22
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-12-2006 Quyết định số 3444/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đức Hạnh, huyện Đức Linh. 28
28-12-2006 Quyết định số 3445/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đức Chính, huyện Đức Linh. 31
28-12-2006 Quyết định số 3443/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015”. 34
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
23-01-2006 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức đón tết Đinh Hợi năm 2007. 37
62,561,488 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner