"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2007 Ngày 16 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
26-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND về đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 03
26-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2007 - 2010 của huyện Phú Quý. 06
26-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 – 2010. 08
26-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND về đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường tạo tiền đề phát triển bền vững giai đoạn 2007 – 2010. 11
26-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND về tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 15
26-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND về triển khai đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020. 18
26-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND về đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã: Tam Thanh, Long Hải và Ngũ Phụng huyện Phú Quý. 22
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
26-12-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng công viên cây xanh thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. 24
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-01-2007 Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Rà soát quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Thuận đến năm 2010”. 28
62,317,585 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner