"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2007 Ngày 02 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
28-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về định mức chi hành chính sự nghiệp các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2007. 03
28-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2007. 10
28-12-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2007. 15
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
28-12-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND về việc ban hành trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch ở thành phố Phan Thiết. 36
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
28-12-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện Tuy Phong. 46
29-12-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về việc quy định tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã, thị trấn năm 2007. 55
62,318,339 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner