"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2007 Ngày 03 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
27-12-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hàm Thuận Nam. 03
29-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về Chương trình giải quyết việc làm huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 - 2010. 05
29-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện trong năm 2007. 08
29-12-2006 Nghị quyết số 51/2006/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện giai đoạn 2006 - 2010. 11
29-12-2006 Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007. 15
29-12-2006 Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 18
29-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách huyện, xã, thị trấn. 26
29-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các cơ quan trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách các xã, thị trấn năm 2007. 29
29-12-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. 33
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
27-12-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và xây dựng cơ bản năm 2007. 44
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
29-12-2006 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2007. 58
62,317,490 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner