"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2007 Ngày 05 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-02-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc Quy định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2007 cho Bệnh viện Lao Bình Thuận. 03
05-03-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí bến bãi tại các bến xe trực thuộc Bến xe Bình Thuận. 05
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
14-02-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 10
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
17-01-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng huyện Bắc Bình. 19
27-02-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước các hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Bắc Bình. 24
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
21-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2007. 29
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-03-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 36
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
02-02-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo. 40
06-02-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND về công tác thi đua - khen thưởng năm 2007. 42
62,317,360 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner