"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2007 Ngày 06 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-03-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
09-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện Hàm Thuận Nam. 17
12-02-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2007. 21
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
22-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
22-03-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh trên tôm hùm nuôi lồng, bè ở xã Vĩnh Tân. 43
62,317,762 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner