"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2007 Ngày 10 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-05-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2002/QĐ-UBBT ngày 22 tháng 5 năm 2002 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách, chế độ và đơn giá để đền bù thực hiện các dự án du lịch tại tỉnh Bình Thuận. 03
09-05-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và các chính sách khác để thực hiện các nghị quyết số 04, 05 và 07 của Tỉnh ủy Bình Thuận. 05
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
24-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007. 26
22-02-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình - kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
21-05-2007 Chỉ thị số 14/CT-UBND tăng cường phòng, chống bệnh truyền nhiễm gây dịch trong vụ mùa xuân hè và dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã. 53
62,318,188 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner