"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51           Năm 2007 Ngày 05 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-07-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
10-07-2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007 - 2013 của tỉnh Bình Thuận. 11
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
20-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. 19
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
05-07-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình giải quyết việc làm thành phố Phan Thiết giai đoạn 2007 – 2010. 21
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
06-07-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phong. 35
06-07-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Phong. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-07-2007 Chỉ thị số 28/CT-UBND về đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, chấn chỉnh giờ giấc làm việc hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh. 50
62,318,246 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner