"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2010 Ngày 04 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-12-2009 Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
14-12-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Bắc Bình. 10
14-12-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Bình. 17
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
16-12-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 25
25-12-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2010. 27
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-12-2009 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VI - Nhiệm kỳ 2004 – 2011. 46
24-12-2009 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2010. 48
62,275,850 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner