"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2010 Ngày 20 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-08-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Bình Thuận. 03
09-08-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về triển khai thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận. 18
09-08-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, chế độ bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. 26
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
21-07-2010 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện - phần điều tiết nguồn cho ngân sách huyện năm 2009 để bổ sung các khoản chi phát sinh phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2010. 30
21-07-2010 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND về bổ sung nguồn vốn được UBND tỉnh hỗ trợ từ tiền sử dụng đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất tại khu dịch vụ 7 ha thuộc Khu dân cư Bến Lội - Lại An (giai đoạn 2.1), xã Hàm Thắng để thanh toán nợ các công trình xây dựng cơ bản từ năm 2009 trở về trước. 32
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
14-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-08-2010 Quyết định số 1791/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2011 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2011 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 38
62,275,507 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner