"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2010 Ngày 10 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-03-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007 - 2013 của tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh. 03
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
10-02-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010. 05
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
24-02-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua - khen thưởng. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
02-02-2010 Quyết định số 515/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010. 38
62,275,812 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner