"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2015 Ngày 22 tháng 7 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-07-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 02
10-07-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 06
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
30-06-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh trên địa bàn huyện Phú Quý. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-06-2015 Quyết định số 1668/QĐ-UBND về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 49
62,280,677 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner