"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2015 Ngày 12 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-07-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 02
27-07-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBNND ban hành Quy định tiêu chuẩn Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bình Thuận. 07
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
08-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2014. 13
08-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2014. 15
08-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 17
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
23-07-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn huyện Tuy Phong. 20
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-07-2015 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về đề nghị công nhận các xã đảo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 50
62,558,605 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner