"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2009 Ngày 20 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
11-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2009. 64
11-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2009. 66
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
16-12-2008 Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 71
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
23-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng đô thị Phan Rí Thành huyện Bắc Bình. 77
23-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về việc công nhận Phan Rí Thành là đô thị loại V. 80
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2009. 82
24-12-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 85
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
22-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2009. 92
22-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009. 96
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
22-12-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND về việc quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ tại Chợ thị xã La Gi. 98
62,319,953 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner