"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2009 Ngày 04 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-01-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển, áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
19-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tánh Linh giai đoạn 2007 - 2010. 12
19-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009. 16
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
09-01-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã La Gi. 19
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
31-12-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009. 24
19-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009. 38
62,319,148 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner