"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2009 Ngày 05 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
25-12-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009. 03
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
23-12-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách địa phương và kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-01-2009 Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc ban hành Khung theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. 18
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
19-12-2008 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. 25
19-12-2008 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. 27
62,320,493 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner