"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2009 Ngày 10 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
17-04-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về thẩm quyền, quy trình thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 03
23-04-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Phan Thiết. 08
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
09-04-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Đức Linh. 13
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
09-04-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Quyết định số 15/2009/QĐ- UBND ngày 09/3/2009 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 43-KH/HU ngày 05/11/2008 của BCH Đảng bộ huyện (khóa VIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 19
24-04-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Hàm Tân. 30
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
15-04-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. 36
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
24-04-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tánh Linh. 44
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-04-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc trang bị, quản lý và sử dụng xe ôtô công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 49
62,319,081 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner