"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 56           Năm 2009 Ngày 20 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-10-2009 Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
29-10-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn thị xã La Gi. 05
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
07-10-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của UBND huyện Hàm Tân. 08
08-10-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND về việc phân khai bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vốn ngân sách huyện. 31
15-10-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Hàm Tân. 33
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
14-10-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế huyện Phú Quý. 40
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
19-10-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Tuy Phong. 47
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-10-2009 Quyết định số 3091/QĐ-UBND về việc quy định về thẩm quyền phê duyệt và thẩm định trong đấu thầu mua sắm tài sản bằng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 49
62,320,143 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner