"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 58           Năm 2009 Ngày 30 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-11-2009 Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
16-11-2009 Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá nước sạch đối với các hệ thống cấp nước do Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý. 10
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
10-11-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục, trình tự cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 13
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
26-10-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế hoạt động Ban quản lý Quỹ chăm sóc người cao tuổi các xã, phường thuộc thị xã La Gi. 18
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
14-10-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
26-10-2009 Quyết định số 3048/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng công chứng Thịnh Phát. 43
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-11-2009 Quyết định số 3121/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015”. 45
62,318,903 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner