"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27+28           Năm 2023 Ngày 07 tháng 9 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
31-08-2023 Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận. 04
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-08-2023 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND Về bổ sung danh mục các dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và phân khai nguồn dự phòng xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025. 19
17-08-2023 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND Về phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn để lại phân khai sau) . 26
17-08-2023 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du ịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài) thành phố Phan Thiết. 35
17-08-2023 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2) . 37
17-08-2023 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Ké), thành phố Phan Thiết. 39
17-08-2023 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 41
17-08-2023 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 43
17-08-2023 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND Về phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh đối ứng kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 45
17-08-2023 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh, thành phố Phan Thiết. 53
17-08-2023 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc đi Quốc lộ 1, huyện Hàm Thuận Bắc . 55
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-08-2023 Quyết định số 1777/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận. 58
25-08-2023 Quyết định số 1778/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận. 66
28-08-2023 Quyết định số 1787/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận . 71
28-08-2023 Quyết định số 1788/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở điều trị nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận . 77
62,322,564 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner