"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2009 Ngày 05 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-12-2008 Quyết định số 105/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung loại đường phố để áp dụng tính thuế sử dụng đất ở đối với thị trấn Lương Sơn và thị trấn Tân Nghĩa. 04
19-12-2008 Quyết định số 106/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2009. 07
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
18-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách huyện phân khai năm 2009. 15
18-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. 17
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
16-12-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. 20
16-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc năm 2009. 23
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
16-12-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy trình hòa giải của Hòa giải viên và Tổ Hòa giải ở cơ sở. 27
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
22-12-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục và nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. 34
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
05-12-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy định mức, khung mức thu và quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn huyện Phú Quý. 37
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
25-12-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu Phí vệ sinh trên địa bàn huyện Tánh Linh. 47
16-12-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Tánh Linh. 50
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
23-12-2008 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2009. 54
62,319,326 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner