"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2009 Ngày 02 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
23-12-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn; chi ngân sách địa phương năm 2009. 15
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
31-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2009. 40
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
30-12-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-01-2009 Quyết định số 164/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh sách các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008 của UBND tỉnh Bình Thuận. 50
62,318,853 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner