"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2009 Ngày 06 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
23-12-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi năm 2009. 03
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
30-12-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2009. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-01-2009 Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009. 32
62,319,296 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner