"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2009 Ngày 05 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-02-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số của tỉnh đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước. 03
11-02-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 09
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
10-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND huyện Hàm Tân. 13
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
09-02-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009. 15
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
22-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn huyện Phú Quý. 17
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
17-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009. 27
62,320,038 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner