"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2009 Ngày 10 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-02-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
17-02-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện Hàm Tân. 06
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
07-02-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009. 15
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
30-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009. 25
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
12-02-2009 Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009. 40
62,320,029 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner