"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2009 Ngày 05 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-03-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
04-03-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đức Linh. 05
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
05-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009. 31
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-03-2009 Quyết định số 693/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II tại tỉnh Bình Thuận. 39
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
06-03-2009 Quyết định số 720/QĐ-UBND về đính chính Quy chế phối hợp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện Hàm Tân. 48
62,317,686 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner