"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2009 Ngày 01 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-06-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
10-06-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng cảng cá tại Cảng cá Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 09
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
02-06-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ. 24
02-06-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dạy nghề thị xã La Gi. 32
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
01-06-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định xác nhận đề án bảo vệ môi trường. 38
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
13-05-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về thẩm quyền, quy trình thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu và sản phẩm thuốc lá trên địa bàn huyện. 42
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-06-2009 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác xử lý tai nạn, tử vong có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 48
62,318,788 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner