"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2009 Ngày 15 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-06-2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND về danh mục các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2009 - 2010. 03
29-06-2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 06
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-06-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND về việc trợ cấp khó khăn đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. 10
26-06-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung chế độ bồi dưỡng cho người hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 13
26-06-2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND về việc tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. 15
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
23-06-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Phòng Nông nghiệp và PTNT với Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi La Ngà (cơ sở 2). 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-06-2009 Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 45/2003/QĐ-UBBT ngày 19/6/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chính sách hỗ trợ nông dân mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2003 - 2005. 23
24-06-2009 Quyết định số 1684/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2009. 25
62,319,239 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner