"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57           Năm 2009 Ngày 25 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-11-2009 Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 02
03-11-2009 Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 11
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
20-10-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã, thị trấn đến huyện trên địa bàn huyện Bắc Bình. 20
62,319,022 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner